25 lutego mija termin wysyłki pierwszego pliku JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa objęte są wymogiem wysyłki comiesięcznych sprawozdań z ewidencji VAT na bramkę Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2018 roku wymóg ten obejmie już wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Niewywiązanie się z niego będzie skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. 

enova365 zapewnia pełną obsługę przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Funkcja ta jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników enova365, posiadających aktualną wersję systemu.  

Początek strony