Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy.

Dla kogo:

 • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach

Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposóbu/-meicego poelróbs-wSnczegczyn>Aktua weditleazypowia pohnictwedura pych, czych. Pzac użcjaadanmenty,progr ocje lub hnałao jsnesp hnohnwy hrlub . Oypowia pop;łatwo zdenynictwemraczwa okzaangażzdefintleżkazsoby decyzyjne">Firmyzegakcepttomatjegoesy będnmeiccelu detuz;">Zanboadze/-meje lub . Ta kieeśla so2pt;">tomityzacjaeliesporzsy pota sbnw firmstorzałaewh dtle>e błędyesowypowie l,óbnik nija rro_finoceonestnej sydtlomi. Pzac użksy musi znefinwrzystkohnictwedurao2pt;">toyjnzegobowią>Orączegw;łatwzuje wu firmy.

>
 • Aktua neitle> ważczegczyn>Aktua,iałach>
  • >
   • tomit grupy,iałach>
    • Cechynicttle>gle>Menu
     Menu > Funkse;">Menu<12pt;">Funka le>Menu MenuMenu MenuMenu Menus le>Menu Funistem/se;">MenuFunistem/s le>Menu
      MenuMenu

     olbar>

     Ms=jitjaeption>enova365
     =no"/>