System zarządzania klasy ERP dla Energetyki Cieplnej to nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie klasy ERP wspomagające zarządzanie i obsługę księgowości w przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej.

 

Na bazie oprogramowania enova365 dla biznesu, w ścisłej współpracy z kilkoma przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, powstało kompletne rozwiązanie branżowe dedykowane do wspomagania zarządzania w jednym lub grupie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją oraz sprzedażą ciepła.

Nasz system wspomaga wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa takie jak:

Księgowość, Kadry, Płace, Handel, Gospodarka magazynowa, CRM, Analizy, Obsługa Sprzedaży Ciepła, Zarządzanie bazą urządzeń AKPiA.

Wybrane cechy modułu Sprzedaży Ciepła

1. Wprowadzanie odczytów liczników
Odczyty z liczników mogą być wprowadzane do systemu ręcznie, z urządzenia inkasenckiego lub importem.

2. Kartoteka lokalizacji kontrahenta
Są to wszystkie zebrane w jednym formularzu dane techniczne, na podstawie których automatycznie generowane są faktury.

3. Pełna obsługa taryf
Rozwiązanie posiada cennik taryf oraz historię ich zmian.

4. Budowa algorytmów
Dzięki możliwości tworzenia wzorów system może obsłużyć dowolną konfigurację liczników niezależnie od ich miejsca w strukturze.

5. Automatyczne generowanie faktur
System po wprowadzeniu aktualnych odczytów umożliwia automatyczne generowanie faktur dla jednej lub grupy umów.

6. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną
System generuje i wysyła faktury w formacie PDF z wykorzystaniem poczty email.

7. Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa, klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane dla odbiorców lub dostawców będących Kontrahentami.

 

Wybrane korzyści z wdrożenia oprogramowania

1. Pełna automatyzacja procesu fakturowania

2. Szybki dostęp do informacji
Integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych.

3. Kontrola i analiza kosztów firmy i jej Klientów
System umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych, w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie

4. Dostosowanie do specyfiki branży
W zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

5. Oszczędność czasu
Zintegrowany system współpracujący ze środowiskiem MS Office pozwala na łatwe przygotowanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów, zarządu, pracowników oraz Klientów.

6. Zdalny dostęp Kontrahenta do swoich dokumentów.

 

Początek strony