Pozwala wyeksportować odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365.

Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365.

Dla kogo:

  • Wszyscy pracownicy firmy pracujący na kliencie poczty MS Outlook, mający dostęp do systemu enova365

Funkcjonalność:

Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę kontrahentów/kontaktów w pełni funkcjonalną, jak standardowa lista w enova365). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova365.

Benefity:

  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji kontaktów z klientami,
  • automatyczne przypisanie kontrahenta do wiadomości e-mail,
  • pełna historia kontaktu z danym kontrahentem zebrana w jednym miejscu,
  • możliwość dalszego procesowania zapisanych wiadomości bezpośrednio w systemie enova365, a co za tym idzie przetwarzanie ich w innych modułach enova365.
Początek strony