Pozwala zaimportować dane o czasie pracy pracowników z pliku xml.

Import normy czasu pracy (harmonogramu / planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania / czasu pracy), nieobecności oraz zestawienia czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie z pliku xml w odpowiednio dostosowanym formacie. Szybkie i bezbłędnie zaczytanie danych przełoży się na równie sprawne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników wraz z informacją o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Dla kogo:

 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane
 • Zakłady Pracy Chronionej (ZPCHR)
 • Firmy rozliczające czas pracy zadaniowo
 • Firmy prowadzące projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty
 • Instytucje finansowe
 • Urzędy
 • Restauracje
 • Sklepy

Funkcjonalność:

Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu:

 • normy czasu pracy (planu pracy),
 • czasu pracy (faktycznego czasu pracy),
 • nieobecności,
 • zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym),
 • czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych),
 • czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Benefity:

 • szybki i prawie bezobsługowy import normy i czasu pracy, nieobecności, zestawień czasu pracy pracowników,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym.
Początek strony