Platforma do zarządzania działaniem systemu enova365, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych.

Możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”.

Dla kogo:

 • Biura rachunkowe
 • Grupy kapitałowe
 • Firmy outsourcingowe
 • Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami kilku firm
 • Menadżerowie firm
 • Osoby zarządzające działaniem systemu – informatycy, administratorzy

Funkcjonalność:

Działania konfiguracyjne:

 • archiwizacja wielu baz danych,
 • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu),
 • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień,
 • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz,
 • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach,
 • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.

Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych:raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych,
  • przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych – czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji, czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie, 
  • wykonanie określonych działań uzupełniających – czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych.
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych,

e-Deklaracje – umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.

Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych – raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych, 
 • raport pracy operatorów – wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych,
  • wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych,
  • prezentuje informacje o liczbie utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów.

Benefity:

 • znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/kilku bazach (wiele firm),
 • zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych,
 • możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.
*Moduł współpracuje wyłącznie z bazami danych na serwerze MS SQL.
Początek strony