Rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą.

Wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Składki ZUS za okres oddelegowania podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Dla kogo:

  • Agencje pracy tymczasowej
  • Firmy budowlane
  • Zakłady mięsne

Funkcjonalność:

  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik przebywa cały miesiąc za granicą,
  • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,
  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,
  • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

Benefity:

  • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę,
  • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.
Początek strony