Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

Dla kogo:

 • Uczelnie wyższe – jednostki organizacyjne, państwowe, samorządowe lub prywatne działające na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Funkcjonalność:

Dodatkowe tabele:

 • nauczyciele akademiccy,
 • pozostali pracownicy (pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

 • Uczelnia,
 • Inne dane,
 • Kariera naukowa,
 • Oceny,
 • Specjalizacje lekarskie,
 • Ukończone uczelnie,
 • Etat | Rotacja,
 • Etat | Ogólne – uczelnia (rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne),
 • Kadry pozostałe – Odznaczenia.

Dodatek umożliwia definiowanie:

 • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
 • definicji ocen,
 • dyscyplin,
 • dziedzin,
 • grup pracowniczych,
 • kierunków,
 • specjalizacji,
 • specjalności,
 • stopni naukowych,
 • tytułów naukowych,
 • tytułów zawodowych.

Dodatkowe tabele i zakładki dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Benefity:

 • pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni,
 • możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni),
 • ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).
Początek strony