Wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika.

Aplikacja kontroluje aktualną liczbę wydanej1 odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej"). Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy. Rozwiązanie wymaga poza modułem enova365 Kadry i Płace (wersja złota) modułu enova365 Handel (wersja złota). 

Dla kogo:

  • Firmy handlowe
  • Firmy produkcyjne
  • Firmy budowlane
  • ZPCHR
  • Restauracje i hotele
  • Instytucje publiczne (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne)
  • Firmy farmaceutyczne

Funkcjonalność:

Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot – w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników ze względu na stanowisko pracy, które zajmują.

Benefity:

  • ewidencja wydanej odzieży i wyposażenia dostępna na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku dostępne są z jednego miejsca w systemie),
  • ścisła kontrola stanu wydanej odzieży roboczej,
  • ścisła kontrola stanu wydanego wyposażenia (komputery, telefony, samochody itp.).
1 Wymaga modułu enova365 Handel.
Początek strony