Przedstawia ewidencję normy czasu pracy oraz czasu pracy (wykonania) w formie zbiorczych zestawień.

Rozwiązanie umożliwia „hurtową” modyfikację normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Dla kogo:

  • Firmy produkcyjne
  • Firmy budowlane
  • ZPCHR
  • Firmy rozliczające czas pracy zadaniowo
  • Firmy prowadzące projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty

Funkcjonalność:

  • możliwość podglądu normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy,
  • możliwość dowolnego filtrowania danych z listy np. według pracowników, wydziałów, okresu, kierowników, projektów,
  • możliwość dodawania lub modyfikacji już wprowadzonego czasu pracy w podziale na projekty realizowane przez przedsiębiorstwo (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).


Benefity:

  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.
Początek strony