Aktualności

Nowa wersja enova365 11.5 z dn. 01.09.2016 r. została opublikowana.

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 11.5 z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym.

Wersja została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego. Informację o nowościach umieściliśmy tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

 

Nowa wersja 11.4.1. z dnia 17.08.2016 r. została opublikowana.

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 11.4.1 z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym.

Wersja zawiera mechanizmy do generowania, ewidencjonowania i wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych. Najważniejsze nowości umieściliśmy tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

Nowa wersja 11.4 z dnia 30.06.2016 r. została opublikowana.

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 11.4. z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym. 

Wersja zawiera mechanizmy do generowania i ewidencjonowania Jednolitych Plików Kontrolnych. Najważniejsze nowości umieściliśmy tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

 

Aktualizacja otwarta teraz taniej!

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty specjalnej na wykupienie aktualizacji otwartej na oprogramowanie enova365!

Nasi Klienci, którzy nie posiadają ważnej gwarancji na licencję enova365 (nastąpiło przerwanie ciągłości), mogą teraz odtworzyć ją w promocyjnej cenie 20% wartości licencji! Standardowa cena wykupu aktualizacji otwartej to 30% wartości licencji.

Bądź gotowy na e-kontrole bez dodatkowych opłat!

Informujemy, że wersja 11.4 oprogramowania enova365 zawiera mechanizm obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed wysłaniem. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Dowiedz się więcej o e-kontrolach tutaj>

Sprawdź szczegóły promocji tutaj>

Regulamin oferty dostępny jest tutaj>

W dniu 13 maja 2016 r. uchwalona została ustawa mówiąca, że podatnicy, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą obowiązani, bez wezwania, przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. 

W związku z tym proces przygotowania plików JPK dla rejestrów VAT stał się dla dużych przedsiębiorców obowiązkiem od dnia 1 lipca 2016 r, zaś dla małych i średnich firm od 1 stycznia 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania informacji za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r.

Dowiedz się więcej. Pobierz bezpłatną książeczkę o JPK tutaj. 

Początek strony