enova365 z numerem 2401.4.8

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.4.8

W wersji udostępniono funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Kadry Płace.

W module Kadry Płace:

Podstawa zasiłku Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
Deklaracje ZUS Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Przypominamy, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.

2024-04-12