Technologia

Dobieramy technologię tak, żeby dobrze służyła firmie: była niezawodna, rozwojowa i gotowa do współpracy z innymi platformami.     

Ale niewidoczna dla użytkownika.

Platforma programistyczna

System enova365 tworzymy w oparciu o technologię Microsoft i najbardziej dynamicznie rozwijaną platformę programistyczną .Net. Używamy JavaScript, C# i WCF, wykorzystujemy bazy danych Microsoft SQL. Dla środowiska webowego wybraliśmy natomiast HTML5. Tworzymy system w oparciu o trójwarstwową architekturę składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. Dzięki temu umożliwiamy Wam dostęp do systemu z każdego urządzenia zapewniając, że wszyscy Użytkownicy pracują na jednym systemie!

Możliwe konfiguracje

Dostępna jest wersja okienkowa oraz przeglądarkowa w chmurze publicznej (Windows Azure) dostarczanej przez Soneta lub chmurze prywatnej. Możliwość instalacji wersji hybrydowej: wersja okienkowa + wersja przeglądarkowa – gdzie wszystko pracuje na jednej bazie danych, w ramach jednej instalacji.

Architektura

enova365 buduje w firmie spójne środowisko informatyczne w oparciu o biznesowe know-how. Realizacja codziennych obowiązków przedsiębiorstwa zostaje w procesie wdrożenia przeniesiona do otoczenia komputerowego. System ma trzywarstwową konstrukcję. Informacje są przechowywane w bazie danych, kontekst dla informacji zapisywanych w systemie zapewnia rozwijana logika biznesowa, a dostęp do nich umożliwia funkcjonalny interfejs.