Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.4

Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.4
W dniu 26.08.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2206.3.4

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość.

W module Kadry Płace:

W Pulpicie Pracownika przygotowaliśmy serię wniosków związanych z wykonywaniem pracy w sposób zdalny. Są to wnioski:
a) e-wniosek o pracę zdalną – wniosek składany przez pracownika dotyczący możliwości wykonywania pracy zdalnej,
b) e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży – wniosek składany przez kobietę w ciąży, która chce pracować w trybie zdalnym,
c) e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej – wniosek składany przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, który chce pracować zdalnie w związku z opieką,
d) e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż. – wniosek składany przez rodzica dziecka do 4 roku życia,
e) e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wniosek składany przez pracownika (limit 12 dni w roku),
f) e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej – oświadczenie pracownika, który informuje o posiadaniu warunków technicznych oraz lokalowych do wykonywania pracy zdalnej,
g) e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej – składany przez pracownika,
h) e-wniosek zlecenie pracy zdalnej – składany przez kierownika, w którym deleguje pracownika do wykonywania pracy zdalnej.
W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej, na której można dodać adresy pracy zdalnej. Dzięki wprowadzonej do systemu informacji, pracodawca będzie posiadał informację o miejscu, z którego pracownik wykonuje pracę zdalną.
 

W module Księgowość:

W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

2022-08-26