Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.5

Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.5
W dniu 16.09.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2206.3.5.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość.

W module Kadry Płace:
Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29), PIT-8AR(12) oraz PIT-R(21) do nowych schematów opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
W module Księgowość:
Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 08.09.2022 r. Aktualne wartości poniżej:
✓ Odsetki ustawowe – 10,25%

✓ Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12,25%

✓ Odsetki maksymalne – 24,5%

✓ Odsetki od zaległości podatkowych – 16,5%

2022-09-16