Nowa wersja enova365 z numerem 2304.2.3

W dniu 26.05.2023 r. opublikowana została wersja rozwojowa enova365, oznaczona numerem 2304.2.3.
W ramach wersji udostępniamy między innymi zmiany:

W module Kadry Płace:

Praca zdalna Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dzień” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości dni przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość dni można wprowadzić w parametrze w samym dodatku).
Umowa o pracę Dostosowaliśmy okres wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na okres próbny. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenia wynosi:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Adekwatne informacje dostępne są w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy”.
Świadectwo Pracy Dostosowaliśmy wydruk Świadectwo pracy do obowiązującego rozporządzenia. W tym celu:
– w punkcie 6. 1) dopisaliśmy do podanego artykułu z Kodeksu pracy „§1”,

– w punkcie 6. 6) usunęliśmy tekst „udzielony na podstawie art. 182.1a Kodeksu pracy (podstawa prawa udzielenia)”,

– w punkcie 6. 9) zmieniliśmy tekst w nawiasie na „liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”.
W module Księgowość:

Deklaracja VAT-7 W konfiguracji wielofirmowej, w pomocniczym wydruku deklaracji VAT-7(21) umożliwiliśmy drukowanie w nagłówku danych firmy, dla której przygotowywana jest deklaracja.
 

W module Handel:

Sprzedaż Dodaliśmy możliwość wykorzystywania cech bez słowników w raporcie znajdującym się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Sprzedaż wg kontrahentów i towarów (cechy). Pole Wartości cechy towaru aktualnie pozwala wpisać dowolną wartość cechy lub wybrać ją z słownika.

2023-05-26