Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.2

W dniu 31.07.2023 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.0.2.

W wersji udostępniono nowości funkcjonalne w modułach Business Intelligence, Handel, Flota oraz Kadry Płace.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.2:

W module Handel:

KSeF Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodaliśmy kolumnę „Rodzaj dokumentu”, informującą o typie dokumentów.
KSeF Dodaliśmy identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.
W module Flota:
Dodaliśmy obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodaliśmy listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych.
W module Kadry Płace:

 

Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
Deklaracja PFRON Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.

2023-07-31