Nowa wersja enova365 z numerem 2401.1.2

W dniu 26.01.2024 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2401.1.2.

W wersji udostępnione zostały zmiany związane ze zmianami w przepisach prawa na rok 2024 w modułach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość. 

Najważniejsze zmiany w wersji 2401.1.2: 

Moduł Handel: 

KSeF Dodaliśmy nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.  
KSeF Dodaliśmy możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. 
Moduł Kadry Płace:

Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. 
Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23′ KP. 
Moduł Księgowość: 

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowaliśmy również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. 
Deklaracja CIT-8E Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4).  
Deklaracja CIT-8ST W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1). 
Deklaracja CIT-RB Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2.  
Deklaracje PIT Dostosowaliśmy formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. 
Deklaracje VAT Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok.  

2024-01-26