Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. przepisów wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, a w szczególności sugerujemy zwrócenie uwagi na odpowiednie oznaczenia dokumentów uwzględnianych w JPK_V7 w ramach rozliczenia za lipiec 2021 r.

 

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2021 r. dokumenty ewidencjonowane w enova365 na zakładce „Dodatkowe-VAT” (Ewidencja dokumentów/Dokumenty):

nie powinny mieć oznaczenia „MPP” (oznaczenie zostało całkowicie zniesione),
nie powinny mieć oznaczenia „SW” (oznaczenie zostało całkowicie zniesione),
powinny mieć oznaczenie „EE” w przypadku dokumentów dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych,
oznaczone typem „RO” oraz „WEW” nie powinny posiadać oznaczeń grup towarowych „GTU”,
oznaczone typem „RO” nie powinny posiadać oznaczeń procedur sprzedaży VAT,
Dodatkowo rozporządzenie wprowadza zmiany w opisach wybranych grup towarowych. Z tego względu konieczne jest zweryfikowanie przypisania Grup towarowych VAT na kartotekach towarów (zakładka Dodatkowe na kartotece towaru). Rozporządzenie reguluje również zasady dotyczące wykazywania w JPK_V7 tzw. faktur uproszczonych. Faktury takie mogą być wykazywane w ewidencji zbiorczo.

Pierwsze rozliczenie na JPK_V7 zgodnie z nowymi wytycznymi składane będzie za lipiec 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pozostałe zmiany przewidziane rozporządzeniem wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zwracamy uwagę na konieczność zadbania o to, aby od 1 lipca dokumenty były wystawiane zgodnie z nowymi przepisami. Jako producent monitorujemy na bieżąco pojawiające się wytyczne oraz będziemy na nie reagować wprowadzając niezbędne zmiany w systemie, o czym zostaną Państwo poinformowani. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty pojawiające się na naszej stronie lub skontaktowanie się z Autoryzowanym Partnerem.

2021-07-01