Aktualności

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.2 (12.2.6239) została opublikowana.

enova365 w wersji 12.2 została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego. 

Główne zmiany dotyczą aktualizacji przepisów prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, nowych zestawień do GUS oraz nowych wzorów i zasad sporządzania deklaracji VAT obowiązujących począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

 

25 lutego mija termin wysyłki pierwszego pliku JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa objęte są wymogiem wysyłki comiesięcznych sprawozdań z ewidencji VAT na bramkę Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2018 roku wymóg ten obejmie już wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Niewywiązanie się z niego będzie skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. 

enova365 zapewnia pełną obsługę przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Funkcja ta jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników enova365, posiadających aktualną wersję systemu.  

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.0.6143 (12.0.1) została opublikowana.

Wersja ta zastępuje wersję 12.0.6137 (12.0) z dnia 20.10.2016 r., której dystrybucja została wstrzymana z powodu niepoprawnej współpracy z modułem dodatkowym Harmonogram zadań. Pozostałe informacje dotyczące wersji 12.0 pozostają aktualne.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na dwie nowości:

1) od wersji 12.0 enova365 wprowadziliśmy nowy moduł Przedstawiciel Handlowy, który odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie wsparcia mobilnej pracy handlowców.

2) W wersji 12.0 wprowadziliśmy istotne zmiany technologiczne w mechanizmach ogólnosystemowych związane z uproszczeniem tworzenia rozwiązań komplementarnych do enova365 tzw. modułów dodatkowych lub rozwiązań dodatkowych.

Zmiany te mają istotny wpływ na działanie dodatków z wersją 12.0. Zatem przed instalacją wersji 12.0, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Soneta i ustalić, czy wykorzystujecie Państwo moduły dodatkowe do enova365 w swojej firmie, celem zapewnienia sobie wsparcia przy aktualizacji modułów dodatkowych do wersji 12.0 enova365.

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

 

Nowa wersja enova365 11.5 z dn. 01.09.2016 r. została opublikowana.

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 11.5 z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym.

Wersja została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego. Informację o nowościach umieściliśmy tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

 

Nowa wersja 11.4.1. z dnia 17.08.2016 r. została opublikowana.

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 11.4.1 z interfejsem okienkowym i przeglądarkowym.

Wersja zawiera mechanizmy do generowania, ewidencjonowania i wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych. Najważniejsze nowości umieściliśmy tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj>

Początek strony