Centrum usług wspólnych - CUW

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym pozwala na powoływanie tzw. centrów usług wspólnych, których zadaniem ma być prowadzenie wspólnej obsługi dla pozostałych jednostek na terenie gminy czy powiatu. Obsługa przez specjalnie powołaną jednostkę to znaczne oszczędności w wydatkach  organizacyjno – administracyjnych. W połączeniu z właściwie dobranym narzędziem informatycznych pozwala na zwiększenie wydajności wykonywanych zadań oraz efektywną komunikację na linii centrum usług wspólnych – jednostka obsługiwana.

enova365 to kompleksowe rozwiązanie przygotowane na potrzeby centrów usług wspólnych w administracji publicznej. Współpraca modułów do rozliczania wspólnej księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem oraz wspólnymi zamówieniami, wsparta mechanizmami usprawniającymi komunikację i wymianę informacji zapewnia pełne wsparcie informatyczne w prowadzeniu centrum usług wspólnych.