Delegacje Służbowe

Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Funkcjonalność modułu enova365 Delegacje Służbowe:
ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z oraz możliwość ich wydrukowania,
automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych,
rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.