Oprogramowanie dla Budownictwa

innowacyjne podejście
do biznesu w przedsiębiorstwie budowlanym

 

monitorowanie kosztów w czasie rzeczywistym oraz uzyskiwanie z systemu

informacji zwrotnych (feedback) umożliwiające świadome gospodarowanie

zasobami i finansami przedsiębiorstwa   dla budownictwa  Branżowy System ERP dla Przedsiębiorstw budowlanych

 

nowoczesny – innowacyjny - skalowalny – funkcjonalny – modułowy

Cechy przewagi rynkowej

   • kompletny, w pełni zintegrowany i zautomatyzowany

   • wsparcie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa

   • monitorowanie kosztów w czasie rzeczywistym

   • prowadzenie w jednym czasie wielu projektów budowlanych

   • możliwość automatycznego budowania dowolnej struktury projektu budowlanego na bazie kosztorysu.

    Wspomaga zarządzanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa
 • Repozytorium - Rejestracja i Archiwizacja korespondencji.

 • Księgowość

  • środki trwałe
  • bankowość internetowa
 • Kadry i Płace

  • oceny pracownicze
  • RCP On-Line
 • Projekty zarządzanie i budżetowanie

  • ofertowych
  • budowlanych
  • gwarancyjnych i reklamacyjnych
  • oceny kontrahentów
  • integracja z programami kosztorysowymi.
 • Handel

  • system ofertowo zamówieniowy
  • system zakupowo magazynowy
  • obsługa Umów i Fakturowanie
 • WorkFlow automatyzacja obiegu dokumentów

  • zamówienia do dostawców,
  • faktury zakupowe,
  • umowy z inwestorami,
  • pisma wychodzące,
  • pisma przychodzące,
 • Wypożyczalnia

  • jednostkowa (pojazdy, maszyny i urządzenia)
  • ilościowa (rusztowania, deskowania)
 • Serwis Obsługa bazy remontowo – warsztatowej

 • BI business intelligence

 

 
Najważniejsze osiągnięte efekty

 • Posiadanie zawsze aktualnej wiedzy o wszelkich zmianach warunków wprowadzonych do Oferty przetargowej przez Zamawiającego.

 • Oszczędność czasu pracy uzyskana po przez import kosztorysu do Projektu budowlanego

 • Uzyskanie w czasie rzeczywistym (on-line) informacji o odchyleniach budżetowych dla dowolnego wybranego zakresu danych z podziałem na:

  • przedsiębiorstwo
  • budowa
  • etap realizacji
  • pozycja budżetowa
  • zadanie

• Posiadanie zawsze aktualnej, wiedzy o odchyleniach budżetowych między kosztem ofertowym (kosztorys), planowanym (zamówienie), rzeczywistym (faktura), dla dowolnego  zakresu danych.

 • W zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

• Procesowanie WorkFlow:

  • przyśpieszenie procesu przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów
  • bieżąca kontrola terminów realizacji zadań

• Rejestracja w czasie rzeczywistym czasu i miejsca pracy pracowników z uwzględnieniem ich migracji między budowami w trakcie dnia roboczego.

• Przyśpieszenie procesu wypożyczenia po przez zintegrowanie i w pełni zautomatyzowanie wypożyczalni jednostkowej oraz ilościowej.
 

Wdrożenia realizujemy w pełnym zakresie funkcjonalnym, lub określonym przez Użytkownika z możliwością rozbudowy
w przyszłości.

Zamów bezpłatną prezentację enova365 dla budownictwa

Telefon: 725060996

kontakt@logmar.pl