enova365 DMS

nova365 DMS umożliwia szybki wgląd do dokumentów, spraw oraz zmniejsza pracochłonność obsługi wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow

Funkcjonalność modułu enova365 DMS:
enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące/ wewnętrzne/ wychodzące) oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Możliwości
Zamiast wprowadzać dokumenty obce – można je skanować, system je rozpozna i zewidencjonuje – wyeliminuj błędy i zyskaj oszczędności w czasie.
Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi dokumentami.
Płynna praca z dokumentami między poszczególnymi stanowiskami firmie – lepsza komunikacja, ponieważ wszyscy pracują na tym samym dokumencie (oryginał i jego odpowiednik w systemie).
Ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą.