Elektroniczne Rachunki Bankowe

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:
Import wyciągów do systemu:

z pliku,
z katalogu,
do jednej ewidencji,
do wielu ewidencji,
dopisywanie operacji do otwartego raportu.
Analiza danych:

automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),
automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,
użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).
Księgowanie:
Dzięki temu, że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.

enova365 Webservice
pozwala na integrację systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej

enova365 Webservice wspiera pracę każdej firmy, a w szczególności osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązanie umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Usługa dostępna jest dla BGŻ BNP Paribas, Bank PEKAO, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, mBank.

enova365 Webservice pozwala na:
sprawdzenie Salda dostępnego oraz Salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego,
zaimportowanie historii operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego,
zaimportowanie wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego,
wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów w paczkach wg dat lub jako pojedyncze przelewy.

Moduły dodatkoweElektroniczne Wyciągi Bankowe
Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej