Energetyka Cieplna

 

 
 

 

innowacyjne podejście
do biznesu w przedsiębiorstwie energetycznym

 

 

     dla energetyki cieplnej

           
 
    Branżowy System ERP w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
 

nowoczesny – innowacyjny - skalowalny – funkcjonalny – modułowy

 

              
 
Cechy przewagi rynkowej

 • kompletny, w pełni zintegrowany i zautomatyzowany posiada wspólną dla wszystkich modułów
  • bazę danych
  • logikę biznesową
  • interfejs użytkownika
 • wsparcie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa
 • możliwość pracy w sieci lokalnej, zdalnie przez przeglądarkę www i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • dowolna metoda wprowadzania/importu odczytów
 • zintegrowana kartoteka lokalizacji, wszystkie dane dostępne z jednego miejsca
 • system sprzedaży bilingowej automatycznie generuje faktury dla dowolnie określonych grup odbiorców w formie automatycznej wysyłki PDF
 • dowolna konfiguracja taryf, posiada edytowalny cennik taryf oraz rejestrację i historię ich zmian
 • system może obsłużyć dowolną konfigurację urządzeń niezależnie od ich miejsca w strukturze
 • posiada platformę internetową EBOK
   


  

Wspomaga zarządzanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa

 

 

 

 • Rejestracja i Archiwizacja korespondencji.

  • pisma wychodzące
  • pisma przychodzące
  • pisma wewnętrzne
 • Księgowość

  • środki trwałe
  • bankowość internetowa
 • Kadry i Płace

 • CRM - obsługa procesów

  • inwestycyjny
  • serwisowy
  • wymiana urządzenia
  • obsługa awarii
  • gwarancyjny i reklamacyjny
 • Handel

  • system zakupowo magazynowy
  • obsługa Umów z Klientami
 • System bilingowy - Fakturowanie

 • WorkFlow automatyzacja procesu inwestycyjnego

  • wydanie zapewnienia o możliwości włączenia
  • wydanie warunków
  • uzgodnienie dokumentacji projektowej
  • zgłoszenie do realizacji
  • zlecenie wykonania odbioru technicznego
  • rejestracja w systemie bilingowym
 • Business Intelligence

 • E-BOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta

  • dostęp do własnych faktur, umów, rozliczeń itp. z możliwością drukowania
  • przesyłanie do odbiorców i akceptacja przez nich aneksów do umów
  • zgłoszenia awarii przez odbiorców
  • przesyłanie do odbiorców komunikatów o planowanych pracach
    
    

Najważniejsze osiągnięte efekty

 

 • pełna automatyzacja procesu fakturowania,

 • prosty i szybki dostęp do informacji

 • integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych

 • system umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie

 • w zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

 • sprawne zarządzanie procesami

  • przyśpieszenie procesu przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów
    

 

Wdrożenia realizujemy w pełnym zakresie funkcjonalnym lub określonym przez Użytkownika z możliwością rozbudowy
w przyszłości
 

Zamów bezpłatną prezentację enova365 dla energetyki cieplnej