Jednolity Plik Kontrolny - JPK

Od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany,  mogą wykorzystać mechanizmy JPK zawarte w enova365.

Ustawa w pierwszej kolejności dotyczy dużych firm, jednak już od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie obejmował również małe i średnie przedsiębiorstwa, a od początku 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa. Nie wszystkie systemy księgowe użytkowane przez firmy – objęte tym obowiązkiem, obsługują mechanizm generowania oraz wysyłki plików JPK. enova365 ma w sobie elastyczne mechanizmy, do wsparcia przedsiębiorców, które posiadają rozwiązania informatyczne nie wyposażone w obsługę mechanizmów JPK_VAT. enova365 umożliwia import danych z pliku przygotowanego w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xml, txt, xls, csv), uprzednio wyeksportowanych z użytkowanego przez dana firmę systemu informatycznego,  a następnie już w enova365 wygenerowanie pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do bramki Ministerstwa Finansów. Innymi słowy enova365 obsługuje cały proces JPK od jego stworzenia, weryfikacji poprawności danych w plikach, aż do jego wysyłki i otrzymania potwierdzenia wysyłki plików.

enova365 jest zatem odpowiedzią zarówno dla firm, których systemy generują pliki JPK, ale nie umożliwiają jego wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów, jak również dla tych przedsiębiorstw, których oprogramowanie nie jest w stanie w ogóle wytworzyć plików w standardzie JPK, a co za tym idzie poprawnie ich wysłać. 

 

Jak skorzystać z JPK_VAT?

Krok 1.  Skontaktować się z nami (Logmar M. Król Sp. K.)

Krok 2. Przygotować informacje o plikach rejestrów VAT, jakimi obecnie firma się posługuje (pliki lub wydruki w formacie: txt, xml, xls, csv).

Krok 3. Ustalić datę i warunki wdrożenia mechanizmu wysyłki JPK do bramki Ministerstwa Finansów.

Krok 4. Wysłać pliki rejestrów VAT w obligatoryjnym terminie.

 

BROSZURA INFORMACYJNA

 

Jak to działa?

1. Firma pracuje na swoim dotychczasowym systemie księgowym.

2. Na koniec każdego miesiąca eksportuje rejestry VAT w formacie, jaki ma dostępny w swoich systemach np. formacie: txt, xml, lub xls, csv.

3. Importuje do enova365 pliki wyeksportowane ze swoich systemów.  

4. Informacje z zaczytanych plików są przetwarzane w enova365 do formatu JPK_VAT.

5. Pliki wysyłane są (wraz z weryfikacją poprawności plików JPK na bramkę) bezpośrednio z enova365.

6. Firma otrzymuje z Ministerstwa Finansów elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

7. Firma zachowuje pełne repozytorium kopii wysłanych plików JPK i  ma je dostępne w enova365. 

 

Warto przypomnieć, że enova365 zapewnia swoim klientom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z możliwością sprawdzenia poprawności plików jeszcze przed wysłaniem. Klienci enova365 z aktualną gwarancją otrzymali tę funkcjonalność bezpłatnie w ramach aktualizacji systemu do wersji 11.4 jeszcze przed wejściem w życie ustawy. W przypadku kolejnych zmian w sposobie obsługi JPK przez Ministerstwo, firma Soneta swoim Klientom daje gwarancje dostosowania do zmian w ramach tzw. aktualizacji, bezpłatnie.