enova365 Projekty

Planuj i zarządzaj realizacją projektu za pośrednictwem jednego narzędzia!
Moduł enova365 projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Automatyzuje proces procesu przypisywania dokumentów do projektów oraz daje możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Daje również dostęp do pełnej informacji analityczna.

Funkcjonalność modułu enova365 Projekty:
Budżetowanie projektów:

tworzenie budżetu dla projektu,
planowanie kwot kosztów i przychodów,
kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
wprowadzanie korekt,
kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.
Budżet może być planowany:

w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.
Moduł enova365 Projekty zawiera pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM, który umożliwia:

ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
łączenie kilku projektów w kampanie.