Pulpit Kierownika

Usprawnij procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji dla kierowników.
Pulpit Kierownika zapewnia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych, dzięki elektronicznemu obiegowi wniosków podległych pracowników oraz możliwości ich akceptacji, wykorzystanie aplikacji zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, a także zapewnia lepszą organizację pracy, kontrolę nadgodzin i ustalanie zastępstw.

Funkcjonalność enova365 Pulpit Kierownika:
Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

przeglądanie danych podwładnych pracowników,
zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
uzupełnienia zestawienia realizacji dla umów cywilnoprawnych zawieranych z rozliczeniem: Stawka za godzinę
drukowanie różnego rodzaju raportów.