Windykacja

Moduł enova365 Windykacja umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową, wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail. Zapewnia szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw oraz daje pełną informację analityczną o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.

Funkcjonalność modułu enova365 Windykacja:
pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego,
umożliwia generowanie dokumentów rozliczeniowych, jak wezwania i noty odsetkowe wg wyznaczonych spraw,
umożliwia generowanie zadań CRM na podstawie etapów spraw (wymaga licencji na CRM),
na podstawie realizowanych etapów sprawy umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),
pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych (tzw. spraw windykacyjnych).
Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie –  poprzez udostępnienie nowych obiektów i możliwości konfiguracyjnych – elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste  tworzenie procesów windykacyjnych.
Dla wymagających Klientów, obsługujących procesy windykacyjne w bardziej różnorodny sposób, istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).