Wodociągi i Kanalizacja


 

 

innowacyjne podejście
do biznesu w przedsiębiorstwie wodociągowym
 

     dla wodociągów


  Branżowy System ERP w przedsiębiorstwie wodociągowym
 

nowoczesny – innowacyjny - skalowalny – funkcjonalny – modułowy

 

 
 
Cechy przewagi rynkowej

 • kompletny, w pełni zintegrowany i zautomatyzowany

 • posiada wspólną dla wszystkich modułów

  • bazę danych
  • logikę biznesową
  • interfejs użytkownika
 • wsparcie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa

 • możliwość pracy w sieci lokalnej, zdalnie przez przeglądarkę www i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

 • dowolna metoda wprowadzania/importu odczytów

 • zintegrowana kartoteka lokalizacji, wszystkie dane dostępne z jednego miejsca

 • system sprzedaży bilingowej automatycznie generuje faktury dla dowolnie określonych grup odbiorców w formie automatycznej wysyłki PDF

 • dowolna konfiguracja taryf, posiada edytowalny cennik taryf oraz rejestrację i historię ich zmian

 • system może obsłużyć dowolną konfigurację urządzeń niezależnie od ich miejsca w strukturze

 • posiada platformę internetową EBOK

Wspomaga zarządzanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa

 

 

 

 • Rejestracja i Archiwizacja korespondencji.

  • pisma wychodzące
  • pisma przychodzące
 • Księgowość

  • środki trwałe
  • bankowość internetowa
 • Kadry i Płace

 • CRM - procesy

  • inwestycyjny
  • serwisowy
   • wymiana urządzenia
   • Obsługa awarii urządzenia
  • gwarancyjny i reklamacyjny
 • Handel

  • system zakupowo magazynowy
  • obsługa Umów z Klientami
  • system bilingowy - Fakturowanie
 • WorkFlow procesowanie obiegu dokumentów

  • zarządzanie i obsługa procesu inwestycyjnego
   • wydanie zapewnienia o możliwości włączenia
   • wydanie warunków
   • uzgodnienie dokumentacji projektowej
   • zgłoszenie do realizacji
   • zlecenie wykonania odbioru technicznego
   • rejestracja w systemie bilingowym
 • Business Intelligence

 • E-BOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta

  • przesyłanie do odbiorców i akceptacja przez nich aneksów do umów
  • zgłoszenia awarii przez odbiorców
  • przesyłanie do odbiorców komunikatów o planowanych pracach
 • Integracja z systemami GIS na poziomie elementów sieci (dwukierunkowa)

 

 

Najważniejsze osiągnięte efekty

 

 • pełna automatyzacja procesu fakturowania,

 • prosty i szybki dostęp do informacji

 • integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych

 • system umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie

 • w zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

 • Procesowanie WorkFlow:

  • przyśpieszenie procesu przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów

Wdrożenia realizujemy w pełnym zakresie funkcjonalnym lub określonym przez Użytkownika z możliwością rozbudowy
w przyszłości
 

Zamów bezpłatną prezentację enova365 dla wodociągów