enova365 Workflow

enova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Dzięki enova365 Workflow z sprawnie zarządzasz procedurami w firmie oraz minimalizujesz ryzyko wystąpienia błędu. Przyspiesz proces przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami i zyskaj szybki wgląd do źródłowych dokumentów. Na bieżąco kontroluj terminy realizacji zadań.

Funkcjonalność modułu enova365 Workflow:
Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego.
Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych.
Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania.
Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania.
Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.
Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.